Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
AKTUALNOŚCI
24-06-2016

Stypendia ministra na rok akademicki 2016/2017

KOMUNIKAT
dla studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
ubiegających się o stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017

Stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2015/2016 i uzyskał w tym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub
2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określa:

  • art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);
  •  rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom (Dz.U. z 2015 r. poz. 1050).

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są dostępne: ww. rozporządzenie, wniosek o przyznanie stypendium ministra oraz inne szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra.
Wnioski o stypendium ministra można składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej w terminie:

  • do 12 września 2016 r. dla obecnych studentów Wydziału,
  • do 3 października 2016 r. dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia.

Dziekan
Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej

dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz


 

Galeria zdjęć - Pokazy z Fizyki

Politechnika Rzeszowska, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel.: (48) (17) 854-01-68, wew.: 1918, 1785

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności