Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
MISJA WYDZIAŁU

Misja

Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej 

 • rzetelna edukacja umożliwiająca absolwentom sprostanie wymogom rynku pracy,
 • utrzymanie pozycji wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego w regionie,
 • kształtowanie u studentów kreatywności oraz postaw etycznych i społecznych,
 • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie.

Strategia rozwoju Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej na  lata 2012-2016

W zakresie kształcenia studentów – stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej i podnoszenie poziomu kształcenia, w szczególności

 • rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez wprowadzenie nowej specjalności „zastosowania matematyki w informatyce” na kierunku matematyka,
 • uruchomienie kierunku studiów „inżynieria medyczna” przy współpracy z WBMiL,
 • wprowadzenie kształcenia komercyjnego poprzez opracowanie oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń,
 • kształcenie studentów z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania, w tym e-learningu,
 • wprowadzenie możliwości wyboru zajęć w języku angielskim,
 • zintensyfikowanie współpracy z uczelniami w celu wymiany studenckiej,
 • wspieranie studentów w działalności naukowej, kulturalnej, sportowej i organizacyjnej.

W zakresie rozwoju kadry naukowej:

 • uzyskanie przez pracowników Wydziału stopni i tytułów naukowych, w szczególności habilitacji,
 • zwiększenie aktywności naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez czynne  uczestnictwo w najważniejszych krajowych i zagranicznych konferencjach,
 • wzmocnienie potencjału naukowego poprzez zatrudnianie naukowców o uznanym dorobku,
 • rozwój kadry naukowej dający podstawy do uzyskania w przyszłości praw doktoryzowania w dziedzinie nauk matematycznych,
 • prowadzenie seminariów naukowych w istniejących jednostkach Wydziału, działanie kół naukowych i w konsekwencji zatrudnianie najlepszych studentów na stanowiskach asystentów,
 • opracowywanie wniosków do odpowiednich instytucji krajowych i zagranicznych o przyznanie środków na badania naukowe i tworzenie nowoczesnych laboratoriów.

W zakresie infrastruktury:

 • efektywne wykorzystanie aparatury badawczej,
 • utworzenie nowoczesnej sali posiedzeń Rady Wydziału,
 • dokonywanie remontów i stopniowa wymiana wyposażenia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników WMiFS,
 • uczestnictwo WMiFS w planowanej rozbudowie WCh i zgodnie z zawartym porozumieniem właściwe zagospodarowanie odpowiedniej powierzchni.     

W zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

 • prowadzenie ścisłej współpracy z powołaną przy WMiFS Radą Gospodarczą i otworzenie Wydziału na współpracę z firmami. Współpraca ta ma na celu również promowanie Wydziału.

  

Galeria zdjęć - Pokazy z Fizyki

Politechnika Rzeszowska, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel.: (48) (17) 854-01-68, wew.: 1918, 1785

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności