Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Praca dyplomowa - dokumenty

Dokumenty niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej:

Karta przydziału pracy 

Zalecenia dotyczące redakcji pracy dyplomowej  

Strona tytułowa 

Streszczenie w języku polskim i angielskim 

Karta obiegowa i wypis z dowodu osobistego

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym 

Wykaz osiągnięć indywidualnych do suplementu

Dokumenty wymagane dla przeprowadzenia obrony

Uchwała nr 3/2016 Rady Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia procedury sprawdzania pisemnych prac dyplomowych za pomocą programu antyplagiatowego na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

Zał. nr 1: Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy

Zał. nr 2: Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na korzystanie przez Politechnikę Rzeszowską z utworu „praca dyplomowa”

Zał. nr 3: Oświadczenie promotora o spełnieniu przez pracę warunków do przedstawienia jej w postepowaniu o nadanie tytułu zawodowego licencjata/inżyniera/magistra

Zał. nr 4: Oświadczenie studenta o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną sprawdzoną programem antyplagiatowym

Zał. nr 5: Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy do obrony

Oświadczenie elektroniczna legitymacja studencka

Uchwała nr 4/2016 Rady Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

Deklaracja przystąpienia do Badań losów zawodowych absolwentów PRz
Deklarację proszę wypełnić w wersji elektronicznej oraz złożyć wydrukowaną i podpisaną we właściwym dziekanacie.

 

  

Galeria zdjęć - Pokazy z Fizyki

Politechnika Rzeszowska, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel.: (48) (17) 854-01-68, wew.: 1918, 1785

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności