Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
RADA GOSPODARCZA

Spotkanie Rady Gospodarczej przy WMiFS

23 maja 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Gospodarczej przy WMiFS. Na początku spotkania wszystkim członkom Rady zostali przedstawieni członkowie nowych władz dziekańskich WMiFS na kadencję 2016-2020, którzy zaprezentowali się i przedstawili plany na najbliższą kadencję. Dziekan WMiFS w związku z kończącą się kadencją 2012-16 podziękowała za efektywną i wytrwałą pracę zarówno członkom Rady Gospodarczej jak i obecnym władzom Wydziału. Członkowie Rady wyrazili podziękowania Pani Dziekan WMiFS dr hab. Iwona Włoch za czteroletnią współpracę i życzyli jej dalszych sukcesów w kolejnej kadencji.

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat trwających prac nad przeprofilowaniem kierunku studiów inżynieria me-dyczna z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Omawiano - związaną z tymi działaniami - strategię rozwoju laboratoriów WMiFS zarówno naukowych jak i dydaktycznych. Prowadzono rozmowy na temat rozwoju kadry naukowej jak i tworzenia infrastruktury badawczej WMiFS w oparciu o współpracę wydziału z przemysłem.

Ważnym punktem była również dyskusja nad zintensyfikowaniem prac związanych z uzyskaniem praw doktoryzowania na kierunku studiów matematyka.

Dziekan WMiFS dr hab. Iwona Włoch przedstawiała plany związane z podziałem Katedry Matematyki oraz Katedry Fizyki i Inżynierii Medycznej na mniej liczne jednostki organizacyjne skupiające osoby o zbliżonej tematyce badawczej.
 

Spotkanie Rady Gospodarczej

W środę, 19 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie Rady Gospodarczej przy Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Podczas spotkania dyskutowano na temat strategii rozwoju Wydziału w najbliższych kilku latach, a w szczególności o dostosowaniu kształcenia studentów matematyki i fizyki technicznej do wymagań rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Rozmawiano na temat tworzenia nowych i udoskonalania już istniejących programów studiów, tak aby absolwent podejmując pracę nie wymagał już dodatkowych szkoleń. Szczególną uwagę zwrócono na efektywną organizację staży i praktyk studenckich. Dyskutowano również na temat wzmocnienia współpracy naukowej między WMiFS a otoczeniem społeczno-gospodarczym województwa podkarpackiego.

V spotkanie Rady Gospodarczej przy WMiFS

W środę 20 maja 2015 r. odbyło się piąte spotkanie Rady Gospodarczej przy WMiFS. Spotkanie rozpoczęło uroczyste podziękowanie, które złożył na ręce Pani Dziekan dr hab. Iwony Włoch, prof. PRz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu - Janusz Świętoń za roczną współpracę z WMiFS, w ramach której pracownicy WMiFS wygłaszali wykłady oraz przeprowadzali pokazy z fizyki dla uczniów Liceum.

Na spotkaniu dyskutowano na temat dostosowywania obecnie istniejących programów kształcenia kierunków studiów inżynieria medyczna i matematyka do wymagań Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2015 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Członkowie Rady Gospodarczej wypowiadali się na temat zasadności wprowadzenia profilu praktycznego na kierunku studiów inżynieria medyczna z uwagi na szczególne znaczenie zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym w kształceniu inżynierów medycznych.

Ponadto rozmawiano o rozwoju  Katedry Fizyki w kierunku prowadzenia badań naukowych z zakresu Inżynierii Medycznej oraz związanej z tym zmiany nazwy Katedry na Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej. Koncepcja zmiany nazwy spotkała się z uznaniem członków Rady Gospodarczej jako pierwszego kroku w kierunku dostosowania struktury organizacyjnej WMiFS do kierunku badań naukowych prowadzonych na wydziale i proponowanej oferty dydaktycznej.

Ważnym punktem spotkania była również dyskusja na temat utrzymywania ciągłego kontaktu pracowników Wydziału MiFS z uczniami szkół średnich, głównie poprzez wyjazdy na spotkania organizowane przez dyrektorów szkół, ale także w ramach corocznych Pokazów z Fizyki oraz różnego rodzaju „dni otwartych”  Wydziału MiFS.

Rozmawiano również o zbliżającej się rekrutacji i o perspektywach zawodowych absolwentów kierunków studiów prowadzonych przez WMiFS.

IV spotkanie Rady Gospodarczej przy WMiFS

W środę 25 czerwca br. odbyło się czwarte spotkanie Rady Gospodarczej przy WMiFS.

Na spotkaniu dyskutowano na temat trwającej rekrutacji na studia w związku z utworzeniem nowego kierunku inżynieria medyczna. Członkowie Rady Gospodarczej wyrażali swoje opinie na temat form promocji kierunków studiów wśród młodzieży ponadgimnazjalnej Podkarpacia, opartej głównie o kontakt osobisty nauczycieli akademickich z uczniami. Środki przekazu informacji to różnego rodzaju prezentacje czy pokazy nastawione na zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi wskazując na liczne ich zastosowania w technice. 

Poruszony został również temat potrzeby kształcenia w zakresie ekologicznych źródeł energii, jako bardzo przyszłościowego kierunku badań. Kierownik przygotowanych przez WMiFS nowych studiów podyplomowych Nowoczesne zarządzanie gospodarką energetyczną w gminie przedstawił szczegółowo ofertę kształcenia tych studiów wspomagając się przygotowanymi wcześniej materiałami reklamowymi.

Kolejnym tematem w dyskusji był wątek rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych z Inżynierii Medycznej.

Ważnym punktem spotkania była również dyskusja na temat stworzenia pomostu pomiędzy kształceniem uczniów szkół średnich a kształceniem studentów. Zwrócono uwagę na potrzebę wspólnych rozmów w celu opracowywania jeszcze lepszych programów nauczania gwarantujących płynne przejście z poziomu nauczania w szkołach średnich do poziomu akademickiego. 

Spotkanie Rady Gospodarczej przy WMiFS

W środę 13-stego listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Wydziale MiFS.

W związku z pozytywną opinią wniosku Politechniki Rzeszowskiej o nadanie Wydziałowi MiFS uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku inżynieria medyczna wydaną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), promocja kierunku była najważniejszym punktem spotkania. Wszechstronne wsparcie w tym zakresie dla Wydziału MiFS deklarowali zgodnie wszyscy pozostali członkowie Rady Gospodarczej. Ciekawym pomysłem okazała się propozycja umieszczenia reklamy kierunku inżynieria medyczna na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA w Rzeszowie.

W trakcie spotkania dyskutowano również na temat znaczącej roli przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. W związku z uruchomieniem nowego kierunku studiów na WMiFS pojawiła sie potrzeba rozszerzenia Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia o przedstawiciela środowiska medycznego na Podkarpaciu. Pani Dziekan Wydziału MiFS dr hab. Iwona Włoch prof. PRz zaproponowała Pana Radosława Skibę na członka Komisji, otrzymując odpowiedź pozytywną.

Kolejnym punktem obrad była propozycja współpracy naukowej Wydziału MiFS z zakresu Inżynierii Medycznej w ramach budowanego przez Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Centrum Badawczo-Rozwojowego mającego specjalizować się w nieinwazyjnych metodach terapeutycznych w medycynie.

Spotkanie cieszyło się bardzo wysoką frekwencją, zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Roman Krzystyniak - Dyrektor Banku PEKAO S.A, Pan Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Pan Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Waldemar Szumny, Pan Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Pani Poseł na Sejm RPKrystyna Skowrońska, Pan Radosław Skiba - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia, Rzeszów, Pan Mariusz Błędowski - Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu Sp. Akcyjna Oddział w Mielcu, EURO-PARK, Mielec, Pan Tadeusz Gratkowski - Prezes Rady Nadzorczej „Inżynieria Rzeszów” Sp. z o.o, Pan Piotr Kubas - Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm, Bank PEKAO SA oraz Pan Zbigniew Sobieszczański – współwłaściciel Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia, Rzeszów.


Spotkanie Rady Gospodarczej

Spotkanie Rady Gospodarczej (20 maja 2013 r)
Spotkanie Rady...

W dniu 20 maja na zaproszenie jednego z członków Rady Gospodarczej przy WMiFS Pana Radosława Skiby kolejne spotkanie Rady odbyło się w siedzibie Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie. Głównym celem spotkania była dyskusja na temat tworzonego nowego kierunku studiów inżynieria medyczna na WMiFS.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie twierdzili, że w związku z wprowadzeniem nowoczesnej, wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej pojawia się konieczność dostosowania procesu kształcenia do sprawowania nadzoru nad urządzeniami technicznymi w procesie użytkowania ich w praktyce medycznej. Wobec obowiązku informatyzacji służby zdrowia od sierpnia 2014 roku oraz stałego doposażania placówek medycznych w specjalistyczny sprzęt, absolwenci kierunku inżynieria medyczna powinni cieszyć się popularnością na rynku pracy.

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia jest nowoczesnym szpitalem wyposażonym w  najnowszą aparaturę medyczną, inwestuje w nowe metody leczenia. Przyszli studenci kierunku inżynierii medycznej będą mogli odbywać tam praktyki. Istnieje również możliwość nawiązania współpracy naukowo-badawczej pomiędzy WMiFS a Szpitalem Pro-Familia.

Powołanie Rady Gospodarczej przy Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

Rada Gospodarcza przy Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej została powołana z inicjatywy władz Wydziału w celu uformowania zespołu doradców w zakresie wspomagania osiągnięć naukowych, nowoczesnych procesów dydaktycznych oraz wspierania działalności promocyjnej Wydziału. Zadaniem Rady Gospodarczej jest stwarzanie pomostu pomiędzy teoretykami a praktykami, tak aby w jak najlepszy sposób wykorzystać istniejący na Wydziale potencjał naukowy i dydaktyczny. Współpraca w tym zakresie pozwoli na właściwe ukierunkowanie procesów dydaktycznych np. poprzez wprowadzenie nowych specjalności w kształceniu studentów i nowoczesnych badań naukowych w zakresie matematyki i fizyki wspierających rozwój przemysłu.

Skład Rady Gospodarczej przy WMiFS.

  • Roman Krzystyniak - Dyrektor Banku PEKAO S.A. – I Oddział w Rzeszowie, Przewodniczący Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej – Przewodniczący Rady Gospodarczej na WMiFS
  • Mariusz Błędowski - Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu Sp. Akcyjna Oddział w Mielcu, EURO-PARK, Mielec
  • Tadeusz Gratkowski - Prezes Rady Nadzorczej „Inżynieria Rzeszów” Sp. z o.o. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej
  • Józef Jodłowski - Starosta Powiatu Rzeszowskiego
  • Piotr Kubas - Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm, Bank PEKAO SA
  • Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
  • Adam Pałacki - Dyrektor Generalny TAP Sp. z o.o. Lesko
  • Radosław Skiba - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia, Rzeszów
  • Krystyna Skowrońska - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przecławiu, Poseł na Sejm RP


 

Galeria zdjęć - Pokazy z Fizyki

Politechnika Rzeszowska, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel.: (48) (17) 854-01-68, wew.: 1918, 1785

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności